Get Adobe Flash player

02/02/61ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com