Get Adobe Flash player

02/05/61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รวม ๓ รายการ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com