Get Adobe Flash player

03/04/61ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานองพนักงานสวนตำบล

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com