Get Adobe Flash player

090461โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๖๑ อบต.หนองแวงควง นำโดยท่านนายกประเสริฐ  พรมมงคล ท่านปลัดธีรวัฒน์  วะหาโร ท่านประธานสภาวิทยา ผากาเกตุ พร้อมด้วยพนักงานสวนตำบลหนองแวงควง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลหนองแวงควง ร่วมกันจัดโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพ นบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ทีเคารพนับถือแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแกตัวเองประเพณีของไทย อันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหมของไทย 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com