Get Adobe Flash player

090211ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เรื่อง รับสมัครบุคคลเ้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com