Get Adobe Flash player

11/2 10 2560 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ( ผ.ด 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่ 4

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com