Get Adobe Flash player

110561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com