Black Ribbon

Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยินดีต้อนรับ อบต.หนองแวงควง อยู่ระหว่างปรับปรุง

12/06/61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: 12/06/61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

06/06/61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบผ่าซีก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแวงควง  รวม ๑ รายการ

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ศรีสมเด็จเกมส์" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  อบต.หนองแวงควง นำโดยท่านนายกประเสริฐ พรมมงคล  ท่านปลัดธีรวัฒน์  วะหาโร นำเยาวชนตำบลหนองแวงควงร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ศรีสมเด็จเกมส์" ครั้งที่่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาคุณภาพทั้งทางจิตใจและทางร่างกายของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอศรีสมเด็จ ทั้ง ๘ ตำบล เพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและปรองดองสมานฉันท์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ณ สนามที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ศรีสมเด็จเกมส์" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑

110561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: 110561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

110561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพห้วยยางธรรมชาติ สายทางหมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงควง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม: 110561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

22189
วันนี้วันนี้60
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้68
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้189
เดือนนี้เดือนนี้1339
ทั้งหมดทั้งหมด22189

Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com