Black Ribbon

Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยินดีต้อนรับ อบต.หนองแวงควง อยู่ระหว่างปรับปรุง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง นำโดยนายประเสริฐ  พรมมงคล นายกอบต.หนองแวงควง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนับ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนับ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ โดยมีสุนัขและแมว จำนวน ๙๒๕ ตัว ที่ออกฉีดวัคซีนป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

02/02/61ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม: 02/02/61ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลหนองแวงควง

25/01/61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเ้ารับการเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเ้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

อ่านเพิ่มเติม: 25/01/61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเ้ารับการเลือกสรร

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

13634
วันนี้วันนี้70
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้51
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้70
เดือนนี้เดือนนี้1164
ทั้งหมดทั้งหมด13634

Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com