Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยินดีต้อนรับ อบต.หนองแวงควง อยู่ระหว่างปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.หนองแวงควง นำโดยท่านนายกประเสริฐ พรมมงคล  ท่านปลัดธีรวัฒน์  วะหาโร พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลหนองแวงควง ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ

อ่านเพิ่มเติม: การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

140861สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: 140861สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

10 08 61โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ " ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑  อบต.หนองแวงควง โดยท่านนายกประเสริฐ  พรมมงคล ท่านปลัดธีรวัฒน์  วะหาโร ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ จิตอาสา พี่น้องประชาชนตำบลหนองแวงควง จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ " จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นำ้" ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี "ร่วมคิด ร่วมทำ" ของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัดบ้านหนองแวงน้อย อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: 10 08 61โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ " ประจำปี 2561

28/07/61การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง อบต.หนองแวงควง นำโดยนายประเสริฐ  พรมมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง นายธีรวัฒน์  วะหาโร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: 28/07/61การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

26/07/61 ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองแวงควง ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองแวงควง โดยท่านนายกประเสริฐ  พรมมงคล  ท่านปลัดธีรวัฒน์  วะหาโร ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนและพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองแวงควง จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองแวงควง ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาโบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป เพื่อให้ประชาชนในเขตอบต.หนองแวงควง ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญ ณ วัดบ้านหนองแวงควง

อ่านเพิ่มเติม: 26/07/61 ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองแวงควง ประจำปี พ.ศ. 2561

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

26474
วันนี้วันนี้13
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้69
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้231
เดือนนี้เดือนนี้1224
ทั้งหมดทั้งหมด26474

Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com