Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยินดีต้อนรับ อบต.หนองแวงควง อยู่ระหว่างปรับปรุง

27/09/61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: 27/09/61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง นำโดยนายประเสริฐ  พรมมงคล นายกอบต.หนองแวงควง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บรืิหารและสมาชิกสภาอบต.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีท่านท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติมาร่วมงาน ท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ ปลัดธีรวัฒน์ วะหาโร เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นมีการเรียนรู้ ความเข้าใจ เนื้อหา และสาระสำคัญของกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความผิดพลาดและความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นอันเนื่องมาจากการเข้าใจเนื้อหากฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆที่คลาดเคลื่อน และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๖ คน 

อ่านเพิ่มเติม: ...

ประชุมสภาอบต.หนองแวงควง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ และ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง โดยท่านนายกประเสริฐ  พรมมงคล  นายวิทยา  ผากาเกตุ ประธานสภาอบต. ปลัดธีรวัฒน์  วะหาโร ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นรับหลักการ ขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาอบต.หนองแวงควง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

34102
วันนี้วันนี้31
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้43
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้74
เดือนนี้เดือนนี้947
ทั้งหมดทั้งหมด34102

Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com