Black Ribbon

Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยินดีต้อนรับ อบต.หนองแวงควง อยู่ระหว่างปรับปรุง

240461ประกาศ องค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองุมดิน รวม ๑ รายการ

อ่านเพิ่มเติม: 240461ประกาศ องค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

24/04/61ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

เรื่่อง  กำหนดราคากลางอุปกรณ์กีฬาหมู่่บ้าน/ชุมชนขององค์การบริหารส่่วนตำบลหนองแวงควง ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: 24/04/61ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

20/04/61แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: 20/04/61แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

17/04/61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: 17/04/61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

090461โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๖๑ อบต.หนองแวงควง นำโดยท่านนายกประเสริฐ  พรมมงคล ท่านปลัดธีรวัฒน์  วะหาโร ท่านประธานสภาวิทยา ผากาเกตุ พร้อมด้วยพนักงานสวนตำบลหนองแวงควง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลหนองแวงควง ร่วมกันจัดโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพ นบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ทีเคารพนับถือแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแกตัวเองประเพณีของไทย อันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหมของไทย 

อ่านเพิ่มเติม: 090461โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

18010
วันนี้วันนี้45
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้50
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้149
เดือนนี้เดือนนี้1633
ทั้งหมดทั้งหมด18010

Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com