Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยินดีต้อนรับ อบต.หนองแวงควง อยู่ระหว่างปรับปรุง

โครงการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแวงควง

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแวงควง ได้จัดตั้งขึ้นโดยผู้สูงอายุเป็นผู้บริหาร เพื่อตอบสนองความต้องการชอบธรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแวงควง เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกชมรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแวงควง ได้จัดทำโครงการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ แม้เวลาจะผ่านยุคสมัยมานานนับร้อยปีก็ตาม แต่การนำไม้ไผ่มาประดิษฐ์หรือแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ยังเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะไผ่บางชนิดมีความแข็งแรงทนทาน มีรูปทรงสวยงามจึงเหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแวงควง ได้แปรรูปเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกชมรม

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

36274
วันนี้วันนี้21
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้27
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้112
เดือนนี้เดือนนี้867
ทั้งหมดทั้งหมด36274

Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com