Get Adobe Flash player

เตรียมความพร้อมประชุมวางแผนเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

    เมื่อวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   นายประเสริฐ พรมมงคล  พร้อมด้วย  นายธีรวัฒน์  วะหาโร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแวงควงประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com