Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร อบต.หนองแวงควง

 

 

 

นายยประเสริฐ  พรมมงคล 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

 

 

 

 

                                               

              นายไสว  มูลบุตร                                                            นายตัน  สวัสดิ์แวงควง

      ตำแหน่ง รองนายก อบต.หนองแวงควง                            ตำแหน่ง รองนายก อบต.หนองแวงควง

 

                              

                   

 

นางสมหมาย  โสติพันธ์

ตำแหน่ง เลขานายก อบต.หนองแวงควง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com