Get Adobe Flash player

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

นายวิทยา  ผากาเกตุ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง 

 

นายถวิล เมฆขาว

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

 

นายธีรวัฒน์  วะหาโร

เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com