Get Adobe Flash player

วันเด็กประจำปี ๒๕๕๙

 เมื่อวันที 9 มกราคม  2559 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง โดย นายประเสริฐ พรมมงคล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  กิจกรรมนี้มีนักเรียนภายในตำบลหนองแวงควง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากร่วมทั้งได้รับความสนใจและสนับสนุนกิจกรรม จากหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องชาวตำบลหนองแวงควง

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com