Get Adobe Flash player

ประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๗

  เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน  2557   เวลาประมาณ  18.00 น. สภาวัฒนธรรมตำบลหนองแวงควง ร่วมกัน อบต. หนองแวงควง โดยนายประเสริฐ  พรมมงคล  นายก อบต. หนองแวงควง  จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2557  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ให้แก่เยาวชนลูกหลังได้รับรู้ความเป็นมาของการลอยกระทง โดยปีนี้ อบต.หนองแวงควง ได้มีการจัดการประกวดนางนพมาศ โดยให้ลูกหลานภายในพื้นที่ อบต.หนองแวงควง ร่วมประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทงสวยงาม  ประกวดขบวนแห่กระทงสวยงาม  โอกาสนี้  นายสมชาย จีรวรรณาภรณ์  นายอำเภอศรีสมเด็จ  ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีเปิดงาน  ณ บริเวณหนองน้ำบ้านหนองคูโคก หมู่ 3  หมู่ 8  ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com