Get Adobe Flash player

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

 เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗  โดย นายประเสริฐ  พรมมงคล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. หนองแวงควง ร่วมกันกันเปิดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยาภาพผู้สูงอายุโอกาสนี้ นายสมชาย จิรพรรณาภรณ์  นายอำเภอศรีสมเด็จ ได้ใหเกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการดังกล่าว การดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  โดยผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านภายในตำบลหนองแวงควงเข้าร่วมอบรม  เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมะในการดำเนินชีวิต และฝึกอบรมด้านอาชีพ  โดยจัดโครงการ ณ วัดป่านกยุงทองอรัญญวาส บ้านหนองแวงควง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com