Get Adobe Flash player

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

ส่วนส่งเสริมการเกษตร 

 

 

นายจำนงค์  มันตาพันธ์

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร 

 

 

นายเพชร  มาทวงค์

ตำแหน่ง คนสวน

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com