Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com