Get Adobe Flash player

รับมอบรางวัลเกียรติบัตรรางวัลชุดปฏิบัติการดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ นายประเสริฐ  พรมมงคล  นายกอบต.หนองแวงควง พร้อมทีมงานได้เข้ารับเกียรติบัตร ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รางวัลชุดปฏิบัติดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑  จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com