Get Adobe Flash player

โครงการ อย.น้อย

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ นายประเสริฐ  พรมมงคล นายกอบต.หนองแวงควง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ อย.น้อย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่อบต.หนองแวงควง

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com