Get Adobe Flash player

โครงการควบคุมและป้องกันลูกน้ำยุงลายในชุมชน ปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ภายในตำบลหนองแวงควง ออกตรวจลูกน้ำยุงลายตามโครงการควบคุมและ

ป้องกันลูกน้ำยุงลายในชุมชน ปี ๒๕๖๐

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com