Get Adobe Flash player

!ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com