Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำไตรมาสที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประจำไตรมาสที่ ๓

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com