Get Adobe Flash player

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ อบต.หนองแวงควง ร่วมกับส่วนราชการตำบลหนองแวงควง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลหนองแวงควงและประชาชน ผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองแวงควงร่วมปลูกต้นไม้ ( ต้นพยูง) จำนวน ๕๐๐ ต้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลธรรมชาติในท้องถิ่น ให้บ้านเมืองน่าอยู่ ร่มรื่นและสวยงาม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตตำบลหนองแวงควง ณ บริเวณพื้นที่รอบหนองน้ำสาธารณะหนองคูโคก บ้านหนองคูโคก หมู่ที่ ๓ , ๘ ตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com