Get Adobe Flash player

*!ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง!*

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง   การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ่้านหนองแวงน้อย  รวม ๑  รายการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com