Get Adobe Flash player

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๐

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com