Get Adobe Flash player

ประกาศ (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com