Get Adobe Flash player

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2560

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com