Get Adobe Flash player

โครงการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๐  ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแวงควง ได้ดำเนินการโครงการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยชะลอความแก่ ความเจ็บ ความไข้และความตาย เสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งกายและใจ สามารถอยู่ได้ในสังคมและครอบครัวได้อย่างมีสุข สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวงควง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com