Get Adobe Flash player

ประกาศอบต.หนองแวงควง#

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com