Get Adobe Flash player

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ อบต.หนองแวงควง นำโดยนายประเสริฐ  พรมมงคล นายกอบต.หนองแวงควง ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีพี่น้องประชาชนนำบุตรหลานเข้าร่วมงานดังกล่าวมากมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบ วินัยอันดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส แสดงความสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ ณ ลานเอนกประสงค์อบต.หนองแวงควง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com