Get Adobe Flash player

โครงการอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ อบต.หนองแวงควงร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลหนองแวงควง วัดป่านกยูงทอง จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมทางจิต แก่พระภิกษุสงฆ์ เยาวชน และประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลหนองแวงควง ได้รับความรู้ความเ้าใจในหลักธรรมคำสอนองพระพุทธศาสนาดียิ่งึ้น สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงชีวิตการทำงานได้ ณ วัดป่านกยูงทอง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com