Get Adobe Flash player

21/02/61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมา ตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวงควง รวม ๑ รายการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com