Get Adobe Flash player

24/04/61ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

เรื่่อง  กำหนดราคากลางอุปกรณ์กีฬาหมู่่บ้าน/ชุมชนขององค์การบริหารส่่วนตำบลหนองแวงควง ประจำปี 2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com