Get Adobe Flash player

24102560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com