Get Adobe Flash player

25/01/61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเ้ารับการเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเ้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com