Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีไตรมาสที่ 2

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ู๖๐  ประจำไตรมาสที่ ๒

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com