[ pakornboon7 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
pakorn boonran
ชื่อเล่น : 
boy
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/2/2530
อายุ : 
31
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
pakornboon7@gmail.com  
ที่อยู่ : 
88 ม.ท่าศาล
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
50100
เบอร์โทรศัพท์ : 
0982345789
สถานที่ทำงาน : 
ออกแบบ/ดีไซน์
การศึกษา : 
ปริญญาโท