หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.หนองแวงควง การบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค
โดย : admin
อ่าน : 233
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองแวงควง

การบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน โดยตรวจสอบดูแลระบบประปาหมู่บ้านทุกวัน ถ้ามีกรณีน้ำประปาไม่ไหล อบต.หนองแวงควงจะนำรถยนต์บรรทุกน้ำไปเติมถังเก็บน้ำกลางของหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลหนองแวงควง ถ้ามีกรณีท่อน้ำแตกก็จะซ่อมแซมบำรุงรักษาทุกวัน ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ตำบลหนองแวงควงจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำใต้ดินลดน้อยลง แต่อบต.หนองแวงควงก็บริหารจัดการโดยนำรถยนต์บรรทุกน้ำไปเติมในถังเก็บน้ำกลางของหมู่บ้าน

พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้ำไม่ไหล แจ้งเหตุุได้ที่

เบอร์โทรสำนักงาน 043-501511

Facebook อบต.หนองแวงควง

www.nwk.go.th

หนังสือแจ้งอบต.หนองแวงควง